IT-tukea alan
kokeneilta ammattilaisilta

WeDoIT Oy ja QFIX Oy ovat yhdistäneet osaamisensa ja voimansa 1.8.2019.

IT-tukipalvelumme on siirtynyt QFIX Oy:lle ja samassa yhteydessä yrityksestämme on tullut QFIX Oy:n osakas.


 
Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa IT-tukipalvelua tarvittavassa laajuudesssa. Suunnittelemme, hankimme, asennamme sekä ylläpidämme yritysten ja yhteisöjen tietojärjestelmiä aina tietoverkoista ja palvelimista työasemiin sekä niiden käyttöjärjestelmiin ja varusohjelmistoihin mukaan lukien myös pilvipalvelut.

Ulkoistettu IT-tuki vapauttaa resursseja

Kun aika tai taloudelliset voimavarat ovat esteenä oman it-tukihenkilön palkkaa­miseen, niin silloin oikea ratkaisu on it-tukipalvelumme.

Tukea voitte hankkia joustavasti tarpeenne mukaan kolmella tavalla:

JATKUVA YLLÄPITO

Jatkuvan ylläpidon palvelu­sopimuksessa takaamme aloittavamme huolto-, korjaus- tai muun ylläpitotoimenpiteen kahdeksan työtunnin kuluessa huoltokutsusta arkipäivisin klo 8.00-16.00 välisenä aikana.

Palvelutakuumme ansiosta annamme hyvitystä, jollemme pysty saapumaan paikalle luvatussa ajassa.

  • Palvelusta laskutamme etukäteen kuukausittain sovitun tuntimääränmukaisen hinnan, joka kattaa työn lisäksi myös kahdesta neljään matkaa kuukaudessa ensisijaiseen työkohteeseen.
  • Sovitun tuntimäärän ylittävistä työtunneista laskutamme kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassaolevan hinnastomme mukaan.
  • Mikäli ensisijaiseen työkohteeseen tehdään kuukauden aikana useampi matka kuin sopimukseen sisältyy tai työkohteita on muuallakin, niin niiden osalta veloitamme kustakin matkasta kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassaolevan hinnastomme mukaan.

Jatkuvan palvelusopimuksen puitteissa teemme tarvittaessa myös ennaltaehkäisevää ylläpitotyötä silloin, kun sopimuksen mukaiset kuukausi­tunnit eivät ole täynnä ja kyseinen työ tulisi kuitenkin tehtäväksi lähiaikoina.

Sopimuksen kattavuus tarkastetaan 6 kk:n välein tai ylläpitotarpeen muuttuessa.

VARAUTUVA YLLÄPITO

Varautuvan ylläpidon palvelu­sopimuksessa takaamme aloittavamme huolto-, korjaus- tai muun ylläpitotoimenpiteen kahdeksan työtunnin kuluessa huoltokutsusta arkipäivisin klo 8.00-16.00 välisenä aikana.

  • Varallaolosta laskutamme kuukausittain etukäteen.
  • Tehdyistä työtunneista laskutamme kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassaolevan hinnastomme mukaan.
  • Matkakorvauksena veloitamme kustakin matkasta kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassaolevan hinnastomme mukaan.

Sopimuksen kattavuus tarkastetaan 6 kk:n välein tai ylläpitotarpeen muuttuessa.

KERTALUONTEINEN YLLÄPITO

Kertaluonteisen ylläpidon palvelusopimuksessa aloitamme työt, kun se aikatauluumme sopii (sopimusasiakkaidemme työt hoidetaan aina ensin).

  • Tehdyistä asennustyötunneista laskutamme kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassa­olevan hinnastomme mukaan.
  • Tehdyistä ylläpitotyötunneista laskutamme kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassa­olevan hinnastomme mukaan.
  • Kiireellisesti suoritettavista töistä perimme kiireellisyyslisän kulloinkin voimassa­olevan hinnastomme mukaan.
  • Matkakorvauksena veloitamme kustakin matkasta kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassa­olevan hinnastomme mukaan.